Naziv projekta: Izrada internetske stranice za Incentive turistička agencija d.o.o.

Korisnik: Incentive turistička agencija d.o.o.

Referentna oznaka projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I2.01-V2.0116

Poziv: Vaučeri za digitalizaciju

Kratki opis projekta:

Incentive turistička agencija d.o.o. je tvrtka posvećena organizaciji putovanja i zabave po mjeri svakog klijenta na destinacijama u Hrvatskoj. S ciljem prezentacije i promocije šireg spektra usluga te osiguranja bolje konkurentske pozicije, orijentira se k unaprjeđenju, specijalizaciji i digitalizaciji dijela poslovanja ulaganjima u izradu internetske stranice na domeni www.croatia-incentive.com. Investicijom se želi promovirati širi spektar ponude tvrtke online zajednici te ojačati njena pozicija na tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1.      OPĆI CILJ projekta je doprinijeti jačanju digitalne zrelosti, konkurentnosti i otpornosti MSP-a kroz primjenu digitalnih tehnologija za unaprjeđenje poslovanja.

2.      SVRHA projekta je doprinijeti jačanju tržišne pozicije poduzeća Incentive turistička agencija d.o.o. u svrhu digitalne transformacije ulaganjima u digitalne alate te jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika. 

U cilju ostvarenja općeg cilja definirani su sljedeći specifični strateški ciljevi:

1.      Povećanje učinkovitosti i kvalitete poslovanja kroz transformaciju poslovnih procesa.

2.      Poboljšati odnos i povezanost s potrošačima implementacijom novih komunikacijskih kanala.

3.      Unaprjeđenje poslovnih procesa jačanjem digitalnih kompetencija/kapaciteta zaposlenika

 U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

  • Bespovratna potpora u obliku vaučera: 4.500,00 EUR.
  • Poduzeća koja primaju potporu: 1.
  • RCR02 - Privatna ulaganja u iznosu jednakom javnoj potpori: 4.875,00 EUR.
  • RCO05 - Nova poduzeća koja su primila potporu: 0.
  • Broj zaposlenika MSP-ova koji su završili osposobljavanje ili unaprjeđenje digitalnih vještina: 1.
  • Broj nabavljenih / razvijenih digitalnih usluga temeljem izdanog vaučera: 1.

Ukupna vrijednost projekta: 9.375,00 €

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 4.500,00 €

Razdoblje provedbe projekta: 28.11.2023. – 28.11.2024.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Marko Kihas, voditelj projekta

E-mail: info@croatia-incentive.com

financirala-eu-logo.jpg

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.